Exam Routine

Sl Date Exam Routine
1 2022-01-10 CT Routine for XII 2022
2 2021-11-23 Class Syllabus